Мәкаләләрне рәсмиләштерү кагыйдәләре

Журналда рус, татар, инглиз телләрендә мәкаләләр басыла. Материаллар MS Word DOC форматында электрон вариантта яки DOCX форматында кабул ителә, күләме 30 меңнән алып 50 мең билгегә кадәр (пробеллар белән). «Яңа китаплар» һәм «фәнни тормыш хроникасы» бүлеге өчен басмалар 11 меңгә кадәр билгегә кадәр (пробелалар белән).

Редакцияләнгән һәм бастырган өчен авторлардан түләү алынмый. Авторлык гонорарлары да түләнми.

Журнал таләпләренә туры китереп эшләнгән материалларны his.ethnology@gmail.com emailга җибәрергә кирәк.

Правила оформления статей

Лицензионный договор с автором (скачать)

Лицензионный договор с соавторами (скачать)

Лицензионный договор на использование изобразительного произведения (фотографии) (скачать)