Developing kryashen identity: discussions around the "Kryashens issue" in 1917-1920

R.R. Iskhakov

251-257 p.The article analyzes the formation and evolution of the views of the Kryashen social and political figures of the 1917–1920s. on the place of Kryashen-Tatars in the polyethnic space of the Volga-Ural region. The reasons that led to the abandonment of the project for the creation of cultural and national autonomy for the Kryashens and their integration into the Tatar cultural, information and national space are given.


Keywords: Kryashens, Great Russian Revolution, Society of Small Peoples of the Volga Region, Kryashen Department, TASSR


REFERENCES

1. Grigor’ev A.N. Krjashenskij vopros v Tatarii i ego razreshenie sovetskoj vlast’ju: dis. … k.i.n. [The Kryashen Issue in Tatarstan and its Resolution by the Soviet authorities. Candidate hist. sci. diss.]. Moscow, 1945. 250 p. (In Russian)
2. Grigor’ev D. Zovite nas kreshhjonami [Call us Kryashens]. Izvestija po Kazanskoj eparhii – News of the Kazan Diocese, 1906, no. 14–15, pp. 450–454. (In Russian)
3. Emel’janov I. Stihi na kreshheno-tatarskom jazyke. Izdanie Pravoslavnogo missionerskogo obshhestva [Poems in Kryashen-Tatar language. Edition of the Orthodox Christian Missionary Society]. Kazan, 1879. 34 p. (In Russian)
4. Klement’ev V.N. Istoki gosudarstvennosti chuvashej. Kn.1: Istoki gosudarstvennosti chuvashej [The Origins of the Statehood of the Chuvashes. Book 1: The Origins of the Statehood of the Chuvashes]. Cheboksary, the Chuvash State Institute of Humanities Science Publ., 2014. 320 p. (In Russian)
5. Makarov G.M. Tamgi krjashen [The Tamgas of Kryashens]. Nauchnyj Tatarstan. – Scientific Tatarstan, 2011, no. 3, pp. 230–233. (In Russian)
6. Miheev I.S. K istorii razlozhenija nacional’nogo obshhestva krjashen [On the History of the Disintegration of the National Society of Kryashens]. Available at: http://www.missiakryashen.ru/history/schools/Kazan/Miheev/ (In Russian) (accessed: 30.06.2017).
7. Muhamadeeva L.A. Krjasheny v 1917–1930-h gg. [The Kryashens in 1917– 1930] Istoriko-kul’turnoe nasledie krjashen Volgo-Ural’skogo regiona. Aktual’nye voprosy i perspektivy izuchenija: materialy nauchno-prakticheskih konferencij, posvjashhennyh 180-letiju so dnja rozhdenija religioznogo prosvetitelja V.T. Timofeeva [The Historical and Cultural Heritage of the Kryashens of the Volga-Ural Region. Topical Issues and Perspectives of Research: Materials of the Scientific and Practical Conferences Dedicated to the 180th Anniversary of Religious Educator V.T. Timofeev’s Birth]. Kazan, Sh. Marjani Institute of History TAS, 2016, pp. 155–165. (In Russian)
8. Muhamadeeva L.A. Krjasheny v obshhestve melkih narodnostej Povolzh’ja (1917–1918 gg.) [Kryashens in the Society of Small Ethnic Groups of the Volga Region (1917–1918)]. Istoriko-kul’turnoe nasledie krjashen Volgo-Ural’skogo regiona. Aktual’nye voprosy i perspektivy izuchenija: materialy nauchno-prakticheskih konferencij, posvjashhennyh 180-letiju so dnja rozhdenija religioznogo prosvetitelja V.T. Timofeeva [The Historical and Cultural Heritage of the Kryashens of the Volga- Ural Region. Topical Issues and Perspectives of Research: Materials of the Scientific and Practical Conferences Dedicated to the 180th Anniversary of Religious Educator V.T. Timofeev’s Birth]. Kazan, Sh. Marjani Institute of History TAS, 2016, pp. 148– 154. (In Russian)
9. Stalin I.V. Marksizm i nacional’no-kolonial’nyj vopros [Marxism and the National- Colonial Issue]. Moscow, Partizdat of the Central Committee of the CPSU (b) 1934. 380 p. (In Russian)
10. Tsentr pis’mennogo i muzykal’nogo naslediya Instituta yazyka i literatury i iskusstv AN RT (TsPiMN IYaLI) [The Center for Written and Musical Heritage of the Institute of Language and Literature and Arts of the Republic of Tatarstan Academy of Sciences]. F.56. Оp.1. D.5. (In Russian)

About the author: Radik R. Iskhakov is a Candidate of Science (History), Head of the Center for the Study of History and Culture Tatar-Kryashens and Nagaibaks, Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences (7, Baturin St., Kazan 420111, Russian Federation); ishakovist@gmail.com