Historical and ethnographic studies of the state palace-museum of turkic-tatar culture in Bakhchisaray (1917–1929)

U.K. Musaeva

301-319 p.The article is based on a vast body of archival documents that were first introduced into scientific circulation and the activities of the Bakhchisaray State PalaceMuseum of the Turkic-Tatar culture in the years of the revolution. Selfless work carried out in the research and preservation of historical and cultural heritage, the formation and development of the museum institution has been reconstructed. The article also examines the scientific life and activation of the monument preservation and museum work of a well-known ethnographer, a museum specialist U.A. Bodaninsky.


Keywords: U.A. Bodaninsky, State Palace-Museum of Turkic-Tatar culture, Crimean ASSR, museum studies


REFERENCES

1. Akchokrakly O. Staro-Krymskie i Otuzskie nadpisi XIII–XV vv. [The OldCrimean and Otuz Inscriptions of the 13th–15th Centuries]. Izvestiya Tavricheskogo obshchestva istorii, arkheologii i etnografii (ITOIAiE) – News of the Tauride Society of History, Archeology and Ethnography, 1927, Vol. 1, pp. 5–17. (In Russian)
2. Androsov S.A. Sud’ba kul’turnogo naslediya Kryma na izlome istoricheskoy epokhi (1917–1920 gg.) [The Fate of the Cultural Heritage of the Crimea at the Breaking Point of the Historical Epoch (1917–1920)]. Istoricheskoe nasledie Kryma – Historical Heritage of the Crimea, 2004, no. 3/4. (In Russian)
3. Bashkirov A.S. Pamyatniki krymsko-tatarskoy stariny: Eski-Yurt [The Monuments of the Crimean-Tatar Antiquity: Eski-Yurt]. Moscow, 1925. (In Russian)
4. Bakhchisarayskiy istoriko-kul’turnyy i arkheologicheskiy muzey-zapovednik (BGIKZ) [Bakhchisaray Historical, Cultural and Archaeological Museum-Reserve], № 2–7. (In Russian)
5. BGIKZ, arkhiv, № 2. (In Russian)
6. BGIKZ, arkhiv, № 3. (In Russian)
7. BGIKZ, arkhiv, № 5. (In Russian)
8. BGIKZ, kp 9522, d. 381. (In Russian)
9. BGIKZ, kp 9569, d. 386. (In Russian)
10. Bodaninskiy U. Arkheologicheskoe i etnograficheskoe izuchenie krymskikh tatar v Krymu [Archaeological and Ethnographic Study of the Crimean Tatars in the Crimea]. Rekonstruktsiya narodnogo khozyaystva v Krymu / Gosud. Dvorets-muzey tatarskoy kul’tury v Bakhchisarae [Reconstruction of the National Economy in the Crimea. State Palace-Museum of Tatar Culture in Bakhchisaray]. Simferopol, 1930. 31 p. (In Russian)
11. Bodaninskiy U. Bakhchisarayskiy muzey [The Bakhchsarai Museum]. Chelovek – The Man, 1928, no. 1/4, pp. 281–283. (In Russian)
12. Bodaninskiy U. Novye materialy po etnografii tatar v Krymu: Ekspeditsiya Kr.TsIKa i SNK po izucheniyu tatarskoy kul’tury v Krymu [New Materials on Ethnography of Tatars in the Crimea: Expedition Kr. CEC and SNK on studying the Tatar culture in the Crimea]. Byulleten’ Konferentsii arkheologov SSSR v Kerchi [The Bulletin of the Conference of Archaeologists of the USSR in Kerch]. 1926, № 3, pp. 6–7. (In Russian)
13. Bodaninskiy U. Proizvodstva iz shersti u krymskikh tatar [Production of wool from Crimean Tatar]. Krym – Crimea, 1928, № 1 (6), vyp. 2, pp. 67–75. (In Russian)
14. Bodaninskiy U. Tatarskie mavzolei «Durbe» v Krymu: Iz istorii iskusstva krymskikh tatar [Tatar Mausoleums “Durbe” in the Crimea: From the History of the Crimean Tatars’ Art]. ITOIAiE, 1927, Vol. 1, pp. 195–201. (In Russian)
15. Bodaninskiy U., Groznyy Ya., Odintsov M. Ekskursionnyy plan dlya g. Bakhchisaraya i ego rayona, predlozhennyy Bakhchisarayskim dvortsom-muzeem i odobrennyy konferentsiey Glavpolitprosveta NKP RSFSR v yanvare 1926 goda [An
excursion plan for the city of Bakhchisaray and its area, proposed by the Bakhchsarai Palace Museum and approved by the Glavpolitprosveta Conference of the National Committee of the RSFSR in January 1926]. Krym – Crimea, 1926, no. 2, pp. 169–176. (In Russian)
16. Bodaninskiy. Tatarskie «Durbe» – mavzolei v Krymu [Tatar “Durbe” – mausoleums in Crimea]. Gosudarstvennyy Dvorets-muzey tatarskoy kul’tury v Bakhchisarae [State Palace-Museum of Tatar culture in Bakhchisaray]. Simferopol, 1927. 7 p.
(In Russian)
17. Gosudarstvennyy arkhiv Respubliki Krym (GARK) [State Archive of the Republic of Crimea], f. R–415, op. 1, d. 49. (In Russian)
18. GARK, f. R–460, op. 1, d. 1328. (In Russian)
19. Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy Federatsii (GARF) [State Archives of the Russian Federation], f. A–2307, op. 13, d. 33. (In Russian)
20. Gosudarstvennyy istoricheskiy muzey, otdel pis’mennykh istochnikov (GIM OPI) [State Historical Museum, Department of Written Sources], f. 54, op. 1, d. 998. (In Russian)
21. Dvorets i muzey tatarskoy kul’tury v g. Bakhchisarae [The Palace and Museum of the Tatar Culture in Bakhchisaray]. Izvestiya Tsentral’nogo byuro kraevedeniya [News of the Central Bureau for Regional Studies]. 1929. no. 4, pp. 26–27. (In Russian)
22. D-n A. Etnograficheskie muzei v Krymu [Ethnographic Museums in the Crimea]. Etnografiya [Ethnography], 1926, № 1/2. (In Russian)
23. Doklad, prochitannyy U.A. Bodaninskim na zasedanii Vrem. Kr.-mus. isp. komit. 26 sent. 1917 g. o merakh po zashchite i sokhraneniyu pamyatnikov tatarskogo iskusstva v Krymu [The Report Read by U.A. Bodaninsky at the Meeting. Cr.-mus. Ex. comit. Sep 26 1917 on measures of protection and preservation of the Tatar art monuments in Crimea]. Golos tatar [The Voice of Tatars]. 1917. 30 sept. (In Russian)
24. Zarubin A.G. Iz istorii Bakhchisarayskogo dvortsa-muzeya [From the history of the Bakhchsarai Palace Museum]. Problemy istorii i arkheologii Kryma: Sb. nauchn. Trudov [The Problems of History and Archeology of the Crimea: Collection of Scholarly Works]. Simferopol, 1994. (In Russian)
25. Zummer V.M. Moskovskoe soveshchanie po izucheniyu kul’tury i iskusstva tyurkskikh narodov [The Moscow meeting on studying the culture and art of the Turkic peoples]. Izvestiya Obshchestva obsledovaniya i izucheniya Azerbaydzhana [The News Bulletin of the Society for Survey and Study of Azerbaijan]. 1927, no. 4, pp. 126–134.
(In Russian)
26. Zummer V.M. Tyurko-tatarskaya sektsiya konferentsii arkheologov v Kerchi [he Turkic-Tatar Section of the Conference of Archaeologists in Kerch]. Izvestiya Azerbaydzhanskogo gosudarstvennogo un-ta im. V. I. Lenina. Obshchestvennye nauki [The News Bulletin of the V.I. Lenin Azerbaijan State University. Social Sciences].
1926, Vol. 6/7, pp. 247–262. (In Russian)
27. Nauchnyy arkhiv Instituta istorii material’noy kul’tury Rossiyskoy akademii nauk (IIMK RAN) [Scientific Archive of the Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences], f. 2, op. 1 (1929 g.), d. 164, l. 1 ob. (In Russian)
28. Nauchnyy arkhiv IIMK RAN, f. 2, op. 1 (1930 g.), d. 150, l. 1–12. (In Russian)
29. Kozlov V. Bodaninskiy Usein [Bodaninsky Usain]. Deyateli krymskotatarskoy kul’tury (1921–1944 gg.): Biobibliograficheskiy slovar’ [The Figures of the Crimean Tatar Culture (1921–1944): Biobibliographical Dictionary]. Simferopol, 1999, pp. 59–61. (In Russian)
30. Kondaraki V.Kh. Universal’noe opisanie Kryma: V 17 ch. [Universal description of the Crimea: In 17 part]. Saint Petersburg, 1875. Part 8. (In Russian)
31. Lyudi i sud’by: Biobibliograficheskiy slovar’ vostokovedov – zhertv politicheskogo terrora v sovetskiy period (1917–1991) / Podg. Ya.V. Vasil’kov, M.Yu. Sorokina. [People and Destinies: Biobibliographical Dictionary of Orientalists – Victims of Political Terror in the Soviet Period (1917–1991). Prepared by. M.N. Vasilkov, M.Yu. Sorokina]. Saint Petersburg, 2003. (In Russian)
32. Nepomnyashchiy A.A. Muzeynoe delo v Krymu i ego starateli (XIX –nachalo XX veka): Biobibliograficheskoe issledovanie [Museum Affairs in Crimea and Their Prospectors (the 19th – early 20th Centuries): Biobibliographical Study]. Simferopol, TNY Publ., 2000. 360 p. (In Russian)
33. Nishaeva F.R. Etnograficheskaya ekspeditsiya po Krymu 1925 g. v dokumentakh iz fonda biblioteki BGIKZ [The Ethnographic Expedition to the Crimea in 1925 in the Documents from the BGIKZ Library Fund]. Etnografiya Kryma XIX –
XX vv. i sovremennye etnokul’turnye protsessy: Materialy i issledovaniya [Ethnography of the Crimea in the 19th – 20th Centuries and Modern Ethno-cultural Processes: Materials and Research]. Simferopol, 2002, pp. 367–368. (In Russian)
34. Smirnov V.D. Krymskoe khanstvo pod verkhovenstvom Ottomanskoy Porty do nachala XVIII veka [The Crimean Khanate under the Supremacy of the Ottoman Porte Prior to the Early 18th Century]. Saint Petersburg, 1887. (In Russian)
35. Ursu D.P. Novye arkhivnye materialy po istorii vostokovedeniya v Krymu [New Archival Materials on the History of Oriental Studies in the Crimea]. Vostokovednyy sbornik. Simferopol, 2000. Vyp. 4, pp. 15–17. (In Russian)

About the author: Ulker K. Musaeva is a Doctor of Science (History), Professor of the Chair of History, the Department of History, Arts and Crimean Tatar Language and Literature, the Crimea Engineering and Teacher-Training University (8, Uchebnyy per., Simferopol 295015, Crimea, Russia Federation); musaeva_ulker@mail.ru