Main menu / 2018, vol.3, no.2 / L.R. Gabdrafikova

Humane attitude to animals in the interpretation by Sh. Marjani.

L.R. Gabdrafikova

294–301 p.


doi.org: 10.22378/he.2018-3-2.294-301


The article considers the formative period of the Kazan Department of the Russian Society for Animal Welfare and the areas of its activities, the history of collaboration between the organization and the Kazan mullah, Muslim scholar Shigabutdin Marjani, and the manuscript Marjani wrote on the humane treatment of animals. In addition, the article provides biographical information about Marjani related to his childhood and domestic life.


Keywords: Society for Animal Welfare, Kazan, Muslim school, history of everyday life, Tatar book.

For citation: Gabdrafikova L.R. Humane attitude to animals in the interpretation by Sh. Marjani. Istoricheskaya etnologiya – Historical Ethnology, 2018, vol. 3, no. 2, pp. 294–301. DOI: 10.22378/he.2018-3-2.294-301


REFERENCES

 1. Avtobiografiya Shihabaddina Mardzhani [Autobiography of Shihabaddin Mardzhani]. Gasyrlar avazy Echo of Centuries, 2000, no.3/4, pp. 114–122. (InRussian)
 2. Gospodam chlenam Obshchestva pokrovitel’stva zhivotnym [To the members of the Society for Animal Welfare]. Kazan, 1868. 12 p. (In Russian)
 3. Kazanskie gubernskie vedomosti. [Kazan Governorate News Journal] 1870, March 7. 18. (In Russian)
 4. Kәrimiya Z. Mәrҗanineң jort tormyshyndagy kajber gadәtlәre [Certain Household Habits of Keremiya Z. Marjani]. Iҗtiһad isheklәren achuchy Mәrҗani: mәkәlәlәr җyentygy [Marjani – the one who opened the doors of Ijtihad: collected papers]. Kazan, Sh. Marjani Institute of History Publ., 2018, pp. 71–74. (In Tatar)
 5. Mubarakshina A.G. Deyatel’nost’ obshchestvennyh organizacij Kazanskoj gubernii v hozyajstvenno-ekonomicheskoj i social’no-kul’turnoj sfere (vtoraya polovina XIX – nachalo XX vv.). [Work of public organizations of the Kazan Province in the economic and socio-cultural area (the second half of the 19th – early 20th centuries). Hist. Sci. Diss.] Kazan, 2010. 282 p. (In Russian)
 6. Otchet o dejstviyah Kazanskogo otdela Rossijskogo obshchestva pok­rovitel’stva zhivotnym za 1869 god (chitannyj v obshchem sobranii ot 14 fevralya 1870 goda) [A report on the actions of the Kazan Department of the Russian Society for Ani­mal Welfare for 1869, read at the general meeting on February 14, 1870]. Kazan, 1870. 15 p. (In Russian)
 7. Pervoe desyatiletie Rossijskogo obshchestva pokrovitel’stva zhivotnym. Istoricheskij ocherk ego deyatel’nosti v 1865–1875 gg. [The first decade of the Russian Society for Animal Welfare. Historical outline of its activities in 1865–1875]. St. Petersburg, A.M. Kotomin Publ., 1875. 187 p. (In Russian)
 8. Salikhov R.R., Hayrutdinov R.R. Respublika Tatarstan: Pamyatniki istorii i kul’tury tatarskogo naroda [The Republic of Tatarstan: Monuments of the Tatar People’s History and Culture]. Kazan, Fest Publ., 1995. 278 p. (In Russian)
 9. Ustav Rossijskogo obshchestva pokrovitel’stva zhivotnym [The Charter of the Russian Society for Animal Welfare]. Kazan, G.M. Vecheslav Publ., 1893. 16 p. (InRussian)
 10. Shagaviev D.A. Tatarskaya bogoslovsko-filosofskaya mysl’ (XIX – nachalo XX vv.) [The Tatar Theological-Philosophical Thought (the 19th – early 20th centuries)]. Kazan, Bulgarian Islamic Academy Publ., 2018. 168 p. (In Russian)
 11. Shәrәf Sh. Mәrҗanineң tәrҗemәi hәle [Biography of Sh. Marjani]. Mәrҗani [Marjani]. Kazan, Jyien Publ., 2010, pp.16–194. (In Tatar)

About the author: Liliya R. Gabdrafikova is a Doctor of Science (History), Chief Research Fellow, Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences (7А, Baturin St., Kazan 420111, Russian Federation); bahetem@mail.ru