Төп меню / 2018, т.3, №2 / А.Ә. Зиннәтуллина

«Сөембикә» журналында Шиһабетдин Мәрҗани шәхесенең яктыртылышы (1915 ел)

А.Ә. Зиннәтуллина

326-333 б.


doi.org: 10.22378/he.2018-3-2.326-333


Тәкъдим ителгән мәкаләдә «Сөембикә» журналының Ш.Мәрҗанинең тууына һиҗри ел хисабы белән 100 ел тулуга багышланган махсус саны тикшерелә. Хезмәттә галимнең шәкертләре истәлекләре, аның исемен мәңгеләштерү максатыннан чыгып ясалган тәкъдимнәр, ХХ гасыр башында төрле өлкәдә хезмәт куйган татар зыялыларының фикерләре урын алган. Журналда басылып чыккан мәкалә авторлары күзлегеннән чыгып, Ш.Мәрҗанинең хатын-кыз мәсьәләсенә карата булган фикер юнәлешен ачыкларга талпыныш ясала.


Төп төшенчəлəр: хәзрәт, Ш.Мәрҗани, татар матбугаты, мәдрәсә, хатын-кызлар, Казан, Бохара, «Сөембикә» журналы

Цитаталаштыру: Зиннәтуллина А.Ә. «Сөембикә» журналында Шиһабет¬дин Мәрҗани шәхесенең яктыртылышы (1915 ел) // Историческая этнология. 2018. Т. 3, № 2. С. 326–333. DOI: 10.22378/he.2018-3-2.326-333


ФӘННИ ӘДӘБИЯТ

 

  1. Әхмәдиев Ш. Юбилей көне // Сөембикә. 1915. № 6. Б. 12–15.
  2. Вәлиди Ә.-З. Мәрҗани хакында кечкенәлегемдә язган бәгъзе нәрсәләрем мөнәсәбәт илә // Сөембикә. 1915. № 6. Б. 8–12.
  3. Миңнуллин Җ. Ш. Мәрҗанинең 100 еллыгын бәйрәм итү // Мәрҗани: тарих һәм хәзерге заман. Мәкаләләр җыентыгы. Казан: Мастер Лайн, 1998. Б. 39–43.
  4. Мозаффария М. Мөхтәрәм Шиһабетдин хәзрәт // Сөембикә. 1915. № 6. Б. 19–20.
  5. Мөхәммәдкяфи М. Мәдхәл // Мәрҗани: Фәнни-популяр җыентык. Казан: Җыен, 2010. Б. 469–485.
  6. Сөләймания Ф. Татар хатын-кызлары дикъкатенә // Сөембикә. 1915. № 6. Б. 7–8.
  7. Хәлили Я. Шиһабетдин әл-Мәрҗани хәзрәтләре // Сөембикә. 1915. № 6. Б. 2–7.
  8. Хөсәенов Ш. Шиһаб хәзрәт // Сөембикә. 1915. №6. Б. 20–23.
  9. Чыгътай Г.М. Шиһабетдин әл-Мәрҗани хакында фикерләр // Сөембикә. 1915. № 6. Б. 15–19.

Автор турында белешмə: Зиннәтуллина Алсу Әнвәр кызы – фәнни хезмәткәр, Милли мәгариф тарихы һәм теориясе үзәге, ТР ФА Ш. Мәрҗани исемендәге Тарих институты (420111, Батурин ур., 7а йорт, Казан, Россия Федерациясе); jamash.00@mail.ru