Floating identities. From Kasogs and Zichians to Circassian and Kabarda

Ya.V. Pylypchuk

253-275 p.This paper is dedicated to the study of the role of Circassians in the political history of Eastern Europe and the Caucasus in the 9th–17th centuries. The task of this study is to analyze the evolution and change in ethnic and confessional identities in Circassian lands, as well as international relations in the region. Circassian tribes were known to contemporaries by several names and these names masked the existence of different tribes. Circassians to some extent coexisted with nomads. The Khazar Khanate and the Golden Horde dominated part of the Circassian tribes who lived on the plains. Pechenegs were allies of the Circassians and the Oguz were their opponents. We can argue that there was a certain Circassian period of domination of the Taman Peninsula in the 18th century. In the 12th century, the local Circassians recognized the authority of the Byzantine Empire. Circassians were poorly integrated into the political life of Rus’, far more modest though was their influence in Georgia. Some Circassians were ruled by Georgian kings and the archibishops of Zichia. Shapsugs may be identical to the mysterious Papagi. Circassians actively maintained contacts with both the Genoans and the Tatars in the 13th–15th centuries. The appearance of the Turks in Crimea contributed to the pushing Circassians to the east and closed their connection with the West.


Keywords: Cherkeses, Georgia, Golden Horde, Kasogs, Khazar Khanate, Papagi, Shapsugians, Zichians


REFERENCES

1. Akbiev А.S., Abdusalamov М.-P. B. Opernichestvo kumykskikh i kabardinskikh feodal’nykh vladeteley za gegemoniyu na Severo-Vostochnom Kavkaze vo vtoroy polovine XVI – 1-oy polovine XVII v [Confrontation of Kumyk and Kabardiaan Feudal Rulers for Hegemony over the Northeast Caucasus in Second Half of the 16th Century – First Half of the 17th Century]. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federalnogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i socialnye nauki – Bulletin of the Northern (Arctic) Federal University. Series: Humanitarian and Social Sciences, 2015, no. 5, pр. 5–14. (in Russian)

2. Anninskiy S.А. Izvestiya vengerskikh missionerov XIII i XIV vv. o tatarakh i Vostochnoy Evrope [News from Hungarian Missonarities in the 13th and 14th Centuries Concerning Tatars and Eastern Europe]. Istoricheskiy arhiv [Historical Archive]. Тom ІІІ. Мoscow, Institute of History of the AS of USSR Publ., 1940, pp. 71–112. (in Russian)

3. Armarchuk E.A. Pamyatniki Severo-Vostochnogo Prichernomor’ya X–XIII vekov [Monuments of Northern-Eastern Black Sea littoral in the 10th–13th Centuries]. Krym, Severo-Vostochnoe Prichernomorye i Zakavkazye v epohu srednekovya [Crimea, the Northeast Black Sea and Transcaucasia in the Middle Ages]. Мoscow, Nauka Publ., 2003, pр. 207–269. (in Russian)

4. Armyanskaya geografiya VII v. po R.Kh. (pripisyvayushchayasya Moiseyu Khorenskomu) [The Armenian Geography 7th century A.D. (described by Movses Horenaci)]. Мoscow, Printing of the Imperial Academy of Sciences, 1877. (in Russian)

5. Babulin I.B. Russko-iranskiy konflikt 1651–1653 gg. [The Russian-Iranian Conflict, 1651–1653]. Ceyhauz – Zeighauz, 2006, no. 31. (in Russian)

6. Vakhushti Bagrationi Geographiya Gruzii [The Geography of Georgia]. Zapiski Kavkazskogo otdeleniya Imperatorskogo russkogo geograficheskogo obshchestva [Notes from the Caucasian Branch of the Imperial Russian Geographical Society]. 1904, Book 24, vol. 5. (in Russian)

7. David Bagrationi. Istoriya Gruzii [The History of Georgia]. Tbilisi, Mecniereba Publ., 1971. 272 p. (in Russian)

8. Baychorov S.Ya. K etimologii etnonima cherkes [Towards an Etimology of the Ethnonym Cherkes]. Voprosy leksiki i grammatiki yazykov narodov KarachaevoCherkesii [Questions of Lexicon and Grammar of the Peoples of Karachay-Cherkesia]. Cherkessk, Research Institute of History, Philology and Economics Publ., 1984, pp. 39– 45. (in Russian)

9. Barbaro Iosafat. Puteshestvie v Tanu [Journey to Tana]. (in Russian) Available at: http://www.vostlit.info/Texts/rus9/Barbaro/frametext.htm (accesed 12.09.2016).

10. Baranovskiy B. Kavkaz i Pol’sha v XVII v. [The Caucasus and Poland in the 17th Century]. (in Russian) Available at: http://adygvoice.ru/newsview.php?uid=1184 (accessed 12.09.2016).

11. Brun F.K. Puteshestie Ivana Shil’tberger po Evrope, Azii i Afrike, s 1394 goda po 1427 god [Johannes Shiltberger’s Journey through Europe, Asia, and Africa, 1394– 1427]. (in Russian) Available at: http://www.vostlit.info/Texts/rus3/Schiltberger_3 /frametext2.htm (accessed 12.09.2016).

12. Bruckus Yu. Zakhariya: kniaz’ Tamanskij [Zakharia: Prince of Taman]. (in Russian) Available at: http://www.lechaim.ru/ARHIV/147/bruts.htm (accessed: 12.09.2016).

13. Bubenok O.B. Alany-asy v Zolotoy Orde (XIII–XIV vv.) [Alans-Ases in the Golden Horde (13th–14th Centuries)]. Кiev, Istina Publ., 2004. 327 p. (in Russian)

14. Bubenok O.B. Kasogi na yugo-zapadnoy granitse Khazarskogo kaganata [Kasogs on the Southwestern Border of the Khazarian Khanate]. Khazarskiy almanakh – The Khazarian Almanac, 2014, vol. 12, pр. 34–68. (in Russian)

15. Buzarov А.Sh., Nadyukov S.А. Khristianstvo v Shapsugii [Christianity in Shapsugia]. Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of the Adygean State University, 2005, no. 2, pр. 29–34. (in Russian)

16. Bushakov V.А. Etnonim Cherkes (do semantychnoyi typologiyi etnonimiv) [The Ethnonym Cherkes (Towards a Semantic Typology of Ethnonyms)]. Skhodoznavstvo – The Oriental Studies, 2007, no. 37, pр. 44–50. (in Ukrainian)

17. Velychko S.V. Litopys. Тom 2. [The Chronicle. Vol. 2]. Кiev, Dnipro Publ., 1991. 642 p. (in Ukrainian)

18. Vinogradov А.Yu. Zikhiya [The Zichia]. (in Russian) Available at: http://www.pravenc.ru/text/199891.html (accessed 12.09.2016).

19. Vitsen Nikolas. Severnaya i vostochnaya Tatariya [The Northern and Eastern Tataria]. Amsterdam, Pegasus Publ., 2010, tom 1, 624 p.; tom 2, 608 p.; tom 3, 584 p. (in Russian)

20. Gadlo A.V. Etnichesjaya istoriya Severnogo Kavkaza IV – Х vekov [The Etnic History of the Northern Caucasus in the 4th–10th Centuries]. Leningrad, the Leningrad University Publ., 1979. 216 p. (in Russian)

21. Gadlo A.V. Etnichesjaya istoriya Severnogo Kavkaza Х–ХІІІ vekov [The Etnic History of the Northern Caucasus in the 10th–13th Centuries]. Saint Petersburg, Saint Petersburg University Publ, 1994. 238 p. (in Russian)

22. Gazikov B. Kabardinskie zavoevaniya v Ingushetii vo vtotoy polovine XVI v. [Kabardian Conquests in Ingushetia in Second Half of the 16th Century]. (in Russian) Available at: https://ghalghay.com/2010/02/22/кабардинскиезавоевания-в-ингушетии/ (accessed 12.09.2016).

23. Gayvoronskiy O. Povelteli dvuh materikov. Тоm 1: Krymskie khany XV–XVI stoletiy i borba za nasledstvo Velikoy Ordy [The Masters of Two Continents: The Crimean Кhans of 15th and 16th Centuries and the Battle for the Heritage of the Great Horde]. Кiev, Maysternya knygy Publ.; Bakhchisaray, Bakhchisaray istoriko-kulturnyi zapovednik Publ., 2010. 400 p. (in Russian)

24. Johannes de Galonifontibus. Svedeniya o narodakh Kavkaza (iz sochineniya Kniga poznaniya mira) [Information about the Peoples of the Caucasus (from an Essay Book of Knowledge of the World)]. Baku, Elm Publ., 1979. 25 p. (in Russian)

25. Garkavi А.Ya. Skazaniya evreyskikh pisateley o khazarakh i khazarskom tsarstve [Stories by Jewish Writers about Khazars and the Khazarian Khanate]. Saint Petersburg, the Imperial Academy of Sciences Publ., 1874. 172 p. (in Russian)

26. Gorelik M.V. Cherkesskie voiny Zolotoy Ordy [Circassian Warriors of the Golden Horde]. Vestnik Instituta Gumanitarnyh issledovaniy Pravitelstva KBR i KBNC RAN. – Bulletin of the Institute of Humanitarian Research on the Goverment of the Kabarda-Balkarian Republic and the Kabarda-Balkarian Center at the Russian Academy of Sciences, 2008, vol. 15, pp. 158–189. (in Russian)

27. Gorelik М. Pogrebenie Cherkesskogo voina 2-oy pol. XІІІ – 1 pol. XIV vv. v Poros’e [The Burial of a Circassian Warrior in the Second Half of the 13th Century – the First Half of 14th Century in Poros]. Istoriya davnyoyi zbroyi: doslidzhenya 2014. [History of Ancient Weapons: Studies of 2014]. Kiev, Institut istoriyi Ukrayiny Publ., 2015, pp. 73–79. (in Russian)

28. Grabyanka G. Litopys gadyatskgo polkovnika Grygoriya Grabyanky [The Chronicle of Gadiach Colonel Grygoriy Grabyanka]. Kiev, Znannya Publ., 1992. 192 p. (in Ukrainian)

29. Sumbat Datitis-dze. Povestvovanie o Bagrationakh [Narrative about Bageationi]. Tbilisi, Mecniereba Publ., 1979. 69 p. (in Russian)

30. Dzuganov T.А. Osobennosti i kharakter cherkesskoy rabotorgovli v XIII– XV vv. [The Particularlities and Character of the Circassian Slave Trade in the 13th– 15th Centuries]. (in Russian) Available at: http://www.kbigi.ru/fmedia/conf/ Dzuganov.pdf (accessed 12.09.2016).

31. Dzhanashvili M. Izvestiya gruzinskikh letopisey i istorikov o Severnom Kavkaze i Rossii [Information from Georgian Chronicles and Historians about the North Caucasus and Russia]. Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostey i plemen Kavkaza. – Collection of Materials for Description of the Places and Tribes of the Caucasus, 1897, vol. 22. (in Russian) Available at: http://www.vostlit.info/Texts/rus6 /Wachushti/otryv1.phtml?id=6111 (accessed 12.09.2016).

32. Ts. de Bridia. Istoriya tartar [The History of the Tartars]. Khristianskiy mir i Velikaya Mongol’skaya imperiya [The Christian World and the Great Mongol Empire]. Saint Petersburg, Evraziya Publ., 2002, pp.75–126. (in Russian)

33. Dzhuansher Dzhuansheriani Zhizneopisanie Vahtanga Gorgasala [The LifeDescription of Vakhtang Gorgasal]. Tbilisi, Mecniereba Publ., 1986. 149 p. (in Russian)

34. Elnikov M.V. Zmіni u pokhoval’nomu obryadі naselennya Nizhn’ogo Podnіprov’ya [Changes in the Funeral Rites of the Population of the Lower Dnieper Region]. Ukrayina-Mongoliya: 800 rokiv u konteksti istoriyi [Ukraine-Mongolia: 800 years in Context of History]. Кiev, Vernadsky National Library Publ., 2008, pp. 92–99 (in Ukrainian)

35. Interiano Dzh. Byt i strana zihov immenuemyh cherkesami. Dostoprimechatelnoe povestvovaniye [The Life and Land of the Zikhians, Referred to as the Circassians. A Narrative of Attractions]. Adygi, balkartsy i karachaevtsy v izvestiyah evropeyskih avtorov XIII–XIX vv. [Adygeans, Balkarians and Karachays in the Works of European Authors of the 13th–19th centuries]. Nalchik, Elbrus Publ., 1974, pp. 43–53. (in Russian)

36. Istoriya i voskhvalenie ventsenostsev [The History and Glory of Monarchs]. Tbilisi, The Academy of Sciences of the Georgian SSR Publ., 1954. 112 p. (in Russian)

37. Kabardinsko-russkie otnosheniya v XVI–XVIII vv. Тom 1 [Kabardian-Russian Relationships in 16th–18th Centuries. Vol. 1]. Мoscow, USSR Academy of Sciences Publ., 1957. XVI, 479 p. (in Russian)

38. Kabardinsko-russkie otnosheniya v XVI–XVIII vv. Тom 2 [Kabardian-Russian Relationships in the 16th–18th Centuries. Vol. 2]. Мoscow, USSR Academy of Sciences Publ., 1957. VII, 424 p. (in Russian)

39. Kadyrbaev А.Sh. Severo-Zapadnyy i Tsentral’nyy Kavkaz v epokhu Zolotoy Ordy [The Northwestern and Central Caucasus in the Epoch of the Golden Horde]. Istoriya tatar. Тom 3: Ulus Dzhuchi (Zolotaya Orda). ХІІІ v. – seredina XV v. [The History of Tatars. Vol. 3: Ulus Jochi (The Golden Horde). The 13th century – the Middle of the 15th century]. Kazan, Sh. Marjani Institute of History Publ., 2009, pp. 486–490. (in Russian)

40. Karmov T.M. Na sluzhbe Belomu tsaryu: uchastie kabardintsev v Livonskoy voyne [In the Service of the White Tsar: The Participation of Kabardians in the Livonian War]. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kulturologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. – Historical, Philosophical, Political Science and Law, Studies of Culture and the Arts. Questions of Theory and Practice, 2012, vol. 12–2, pp. 93–96. (in Russian)

41. Karmov T.M. Kabardino-cherkesskie voiny armii Ivana Groznogo [Kabardian-Circassian Warriors in the Army of Ivan the Terrible]. Istoriya voennogo dela: issledovaniya i istochniki [The History of Warfare: Studies and Soutces], 2014, vol. VI, pp 37–45. (in Russian)

42. Dzivanni de Planni Karpini. Istoriya mongolov. Gilyom de Rubruk. Puteshestvie v Vostochnye strany [Giovanni da Pian del Carpine. The History of the Mongols. William of Rubruck. The Journey to Eastern Countries]. Мoscow, State publ. of geographic literature, 1957. 270 p. (in Russian)

43. Kokovtsev P.K. Evreysko-khazarskaya perepiska v Х veke. [Jewish-Khazarian Correspondence in the 10th Century]. Leningrad, USSR Academy of Sciences Publ., 1932. 134 p. (in Russian)

44. Konovalova I.G. Al-Idrisi o stranakh i narodakh Vostochnoy Evropy: tekst, perevod, kommentariy [al-Idrisy on the Countries and Peoples of Eastern Europe: Text, Translation, Commentary]. Мoscow, Vostochnaya literature Publ., 2006. 328 p. (in Russian)

45. Konstantyn Bagryanorodnyi [Constantine VII Porphyrogenitus]. Ob upravlenii imperiey [De Administrando Imperio]. Мoscow, Nauka Publ., 1991. 496 p. (in Russian)

46. Krishtopa А.E. Katolitsism v Dagestane [Catholicism in Dagestan]. (in Russian) Available at: http://dagistanhistory.livejournal.com/457.html (accessed 12.09.2016).

47. Krushinskiy М. Cherkesskie knyazya v Polshe [Circassians Princes in Poland]. (in Russian) Available at: http://adygi.ru/index.php?newsid=1078 (accessed 12.09.2016).

48. Lavrentyevskaya i Suzdalskaya letopis po Akademicheskomu spisku [Lavrentian and Suzdalian Chronicles According to the Academican Codex]. Ed. by Е.F. Karskii. Playing text ed. 1926–1928 years. Polnoe sobranie russkikh letopisey. Тom 1. [The Full Collection of Russian Chronicles. Vol. 1]. Мoscow, Vostochnaya Literature Publ., 1962. VIII, 578 p. (in Russian)

49. Minorskiy V.F. Istoriya Shirvana i Derbenta [The History of Shirvan and Derbent]. Мoscow, Vostochnaya Literature Publ., 1963. 270 p. (in Russian)

50. Pavlenko S. Rodovіd het’mana Іvana Mazepi [The Genrealogy of Commander Ivan Mazepa]. (in Ukrainian) Available at: http://www.mazepa.name/rodovid-hetmanaivana-mazepy/ (accessed 12.09.2016).

51. Pamyatnik eristavov [The Monuments of Eristaves]. Tbilisi, Mecniereba Publ., 1979. 54 p. (in Russian)

52. Paysonnel Charles Zapiski o Maloy Tatarii [Notes on Lesser Tataria]. Dnepropetrovsk, Gerda Publ., 2009. 80 p. (in Russian)

53. Petrukhin V.Ya., Eydelkind Ya.D. Kniga Iosippon. Slavyane i Rus’ v Iosippone i Povesti Vremennykh let. K voprosu o istochnikakh russkogo letopisaniya [The Book of Josephon. Slavs and Rus in Joseppon and Primary Russian Chronicle. About question to the sources of Russian historiography]. Slavyane i ikh sosedi – Slavs and Their Neighbors, 1994, vol. 5. (in Russian)

54. Pylypchuk Ya.V. Politika Krymskogo khanstva na Severnom Kavkaze (1475– 1769) [The Politic of the Crimean Khanate in the Northern Caucasus (1475–1769)]. Istoriya voennogo dela: issledovaniya i istochniki – The History of Warfare: Studies and Soutces, 2016, vol. VIII, pp. 220–246. (in Russian)

55. Povest’ vremennykh let [The Tale of Bygone Years]. D.S. Likhachev’s prose translation into modern Russian language. (in Russian) Available at: http://www.hrono.info/dokum/1000dok/povest4.php (accessed 12.09.2016).

56. Marсo Polo Kniga o raznoobrazii mira [The Book on the Diversity of the World]. Мoscow, EKSMO Publ., 2005. 480 p. (in Russian)

57. Potto А.V. Kavkazsjaya voyna. Тom 1. Ot drevneyshikh vremen do Ermolova [The Caucasian War. vol. 1. From Ancient Times to the Times of Yermolov]. Saint Petersburg, V.А. Berezovski’s Printing House, 1887. 738 p. (in Russian)

58. Pochekaev R.Yu., Pochekaeva I. N. Vlastitelnitsy Evrazii. Istoriya i mify o praviltelnitsakh tyurko-mongolskikh gosudarstv ХІІІ–ХІХ vv. [Women Rulers. History and Myths About Womens Rulers of Turko-Mongolic States in 13th–19th Centuries]. Saint Petersburg, Evraziya Publ., 2012. 384 p. (in Russian)

59. Pritsak О. Koly i kym bulo napysano Slovo o polku Igorevi? [When and by Whom was “The Tale of Igor’s Campaign” Written?]. Kiev, Oberegy Publ., 2008. 360 p. (in Ukrainian)

60. Pritsak О., Golb N. Khazarsko-evreyskie dokumenty Х veka [Khazarian-Jewish Documents of the 10th Century]. Moscow, Mosty kulturi Publ.; Jerusalem, Gesharim Publ., 2003. 240 p. (in Russian)

61. Pyankov А.V. Kasogi / kasakhii / kashaki pis’mennykh istochnikov i arkheologicheskie realii Severo-Zapadnogo Kavkaza [Kasogs / Kasakhi / Kashaks in the Written Sources and Archaeological Realities of the Northwest Caucasus]. Materialy i issledovaniya po arkheologii Kubani [Materials and Studies on the Archaelogy of Kuban]. Krasnodar, 2001, vol. 1, pp. 199–200. (in Russian)

62. Litopys Samovydtsya [Chroicle of the Witness]. Kiev, Naukova Dumka Publ., 1971. 208 p. (in Ukrainian)

63. Slovo o polku Igorevom [The Tale of Igor’s Campaign]. (in Russian) Available at: http://litopys.org.ua/slovo/slovo.htm (accessed 12.09.2016).

64. Sokrovennoe skazanie mongolov [The Secret History of Mongols]. Мoscow, Association of scientific editions KMK Publ., 2002. 156 p. (in Russian)

65. Sotavov N.А. Severnyi Kavkaz v russko-iranskikh i russko-turetskikh otnosheniyakh v XVIII v. [The Northern Caucasus in Russian-Persian and RussianTurkic Relations in the 18th Century]. Мoscow, Nauka Publ., 1991. 224 p. (in Russian)

66. Tizengauzen V.G. Sbornik materialov, otnosyashchikhsya k istorii Zolotoy Ordy. Тom 1: Izvlecheniya iz sochineniy arabskikh [A Collection of Materials Concerning the History of the Golden Horde. vol. 1: Extracts from Arab Sources]. Saint Petersburg, 1884. XVI. (in Russian)

67. Tizengauzen V.G. Sbornik materialov, otnosyashchikhsya k istorii Zolotoy Ordy. Тom 2: Izvlecheniya iz persidskikh sochineniy [Collection of Materials Concerning the History of the Golden Horde. Vol. 2: Extracts from Persian Sources]. Мoscow, Leningrad, USSR Academy of Sciences Publ., 1941. 308 p. (in Russian)

68. Trepavlov V.V. Istoriya Nogayskoy Ordy [A History of the Nogay Horde]. Мoscow, Vostochnaya literature Publ., 2002. 752 p. (in Russian)

69. Chelebi E. Kniga puteshestviya (Izvlecheniya iz sochineniya turetskogo puteshestvennika XVII veka). Vyp. 2. Zemli Severnogo Kavkaza, Povolzhya i Podonya. [A Book of Travels (Extracts from Essays by a Turkish Traveller from the 17th century. vol. II: Lands of the North Caucasus, Volga, and Don Regions)]. Мoscow, Nauka Publ., 1979. 288 p. (in Russian)

70. Ckhaidze V.N. K voprosu o poyavlenii polovtsev na Tamanskom poluostrove [Concerning the Question of the Appearance of Cumans on the Taman Peninsula]. Arkheologicheskiy zhurnal – The Archaelogical Journal, 2007, no. 1, pp. 66–69. (in Russian)

71. Ckhaidze V.N. Tmutarakan’ – vladenie drevnerusskogo gosudarstva v 80-e gg. X v. – 90-e gg. XI vv. [Tmutarakan – The Possession of the Ancient Russian State from the 980s to the 1090s]. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. – The Bulletin of the Moscow City Pedagogical University, 2010, vol. 1 (5), pp. 20–37. (in Russian)

72. Ckhaidze V.N. K voprosu o prisutstvii protobolgar na territorii Tamanskogo poluostrova v kontse VI v. I o «stolitse» Velikoy Bulgarii – Fanagorii [Concerning the Questions of Presence of Proto-Bolgars on the Territory of the Taman Peninsula at the End of the 6th Century and about the “Capital” of Great Bulgaria – Phanagoria]. Drynovskyi zbirnyk – The Drinovian Collection, 2012, vol. 5, pp. 14–22. (in Russian)

73. Tsulaya G.V. Gruzinskiy khronograf XIV v. o narodakh Kavkaza [The Georgian Chronograph of the 16th Century about the Peoples of the Caucasus]. Kavkazskiy etnograficheskiy sbornik [The Caucasian Ethnographic collection]. Moscow, Nauka Publ., 1980, vol. VII, pp. 193–208. (in Russian)

About the author: Yaroslav V. Pylypchuk is a Candidate of Science (History), Junior Research Fellow, Department of Eurasian Steppe, A. Krymskiy Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (4, Hrushevskiy Str., Kyiv 01001, Ukraine); pylypchuk.yaroslav@gmail.com


Received 14.06.2020   Accepted for publication 12.10.2016

Published Online 17.11.2017